[FAQ] Preguntes més freqüents sobre el bloc


Aquest apartat té com a objectiu descriure el projecte de bloc que hem creat i resoldre alguns dels dubtes que puguin sorgir als navegants que ens visiten.
  • Quan i com va néixer el projecte?
Aquest és un bloc gairebé acabat de néixer, ja que vam iniciar-lo al novembre del 2010. Als participants els va semblar que seria una bona idea, i ens vam decidir a posar-lo en marxa.

Abans de la creació del bloc en sí, vam fer algunes activitats a l'aula per tal d'esbrinar quins eren els coneixements previs dels alumnes. Algunes van anar bé, d'altres, potser no tant. Després van venir tot un seguit d'activitats en què vam voler implicar al màxim a l'alumnat, com són la tria del nom i la URL, definir l'aspecte del bloc i els seus usos...

Més o menys la seqüència va ser la que segueix:


Valorem positivament la gravació del vídeo, ja que ens ha permès d'utilitzar-lo després com a material al bloc i, a més, treballar alguns aspectes actitudinals.

El fet d'implicar els alumnes va fer que tot això s'allargués en el temps, però també que el sentin com a seu. 
  • Qui l'escriu? Fins a quin punt?
Tal com els lectors haureu notat, el bloc està escrit gairebé de manera íntegra pels set alumnes de Cicle Superior de l'aula d'Educació Especial de l'escola Campclar (Tarragona). Tot el que veieu a les entrades personals és feina exclusivament seva (també la inserció de vídeos, imatges, etc.), amb el suport d'alguns textos instructius.

Alguns dels alumnes encara no han assolit del tot la lectoescriptura i disposen del suport de la mestra pel que fa a l'escriptura, però busquem la màxima autonomia possible (utilitzant marcadors visuals, el lector de textos, deixant que creïn les seves estratègies per "funcionar"). Puntualment s'introdueixen dinàmiques com l'escriptura en parelles o al dictat (els alumnes dicten a la mestra) per incidir en altres aspectes textuals que l'escriptura individual, en ocupar-nos més temps, no permet.

Una vegada han escrit les entrades, l'alumne en fa una revisió general amb els següents criteris generals: han seguit la proposta d'activitat i les instruccions donades? el text és adequat? té l'estructura que s'ha demanat? han posat un títol i almenys una etiqueta a la seva entrada?, a més, esclar, de la revisió de l'ortografia.

Si feu una ullada als perfils, veureu què és el que expliquen sobre ells mateixos, sense cap mena de censura...
Intentem mantenir un equilibri entre les activitats proposades per la mestra i les entrades que escriuen per iniciativa pròpia, així com respectar el que volen expressar, sempre i quan respectin unes normes generals.
  • Què us proposeu amb tot això?
Els nostres objectius principals són crear vincles: vincles entre els alumnes i la representativitat de les tasques escolars; vincles entre els alumnes, les famílies i la comunitat educativa en general; vincles entre l'aula i la resta de la blogosfera i del món...

Busquem treballar l'àrea de llengua d'una manera més funcional, interdisciplinar, deixant als alumnes la llibertat d'explorar tots els usos de la llengua i ensorrant la barrera psicològica que s'estableix quan l'alumne només escriu "perquè el mestre ho corregeixi".

Ens agradaria treballar, amb tot això, la creativitat al llenguatge escrit, les diferents tipologies de text, i per suposat, també tot el que comporta tenir un bloc d'aula: la competència digital dels alumnes, la corresponsabilitat del projecte comú, l'exploració de totes les possibilitats que permet el bloc...

Vaja, que més de fer coses i treballar amb el bloc, volem ser blocaires, en el sentit ampli de la paraula.
  • Com ho avalueu?
Disposem d'unes graelles d'observació tant dels processos com dels resultats. Aquesta avaluació no és unidireccional: primer s'avaluen com a grup, sempre arribant a un consens i especificant quines millores es poden introduir, després fan el mateix individualment i, per últim, la mestra fa l'avaluació dels alumnes seguint aquesta graella i d'altres.

  • Voleu saber més sobre el nostre barri i el nostre centre?
En aquest document us ho expliquem.

  • Voleu contactar amb nosaltres?
Ho podeu fer a l'adreça de correu electrònic ed.especial.campclar@gmail.com
 
Copyright © Cristal de fuego. All rights reserved.
Blogger template created by Templates Block | Start My Salary
Designed by Santhosh